England
Middlesex
Finchley
Stratfield, Thomas  (1868 - )
Stratfield, Thomas  (1868 - 1937)