Australia
Victoria
Maryborough
Smith, Florence Alice  (1880 - 1953)