England
Dorset
Tarrant Monkton
Anstey, Thomas  (1752 - 1825)