England
Devon
Peverell
Almond, William Thomas  (1917 - 1993)