England
Hertfordshire
Letchworth
Bashford, Thomas  (1901 - 1941)
Ivory, Edith Charlotte  (1879 - 1955)