England
Dorset
Piddletrenthide
Gatrell, Edith Eliza  (1866 - 1953)
Thomas, Fred  (1886 - 1953)
Thomas, Lily Mary  (1889 - 1961)
Thomas, Rose  (1891 - )
Thomas, William  (1862 - 1936)