England
Yorkshire
Kilnhurst
Utley, Joseph  (1851 - 1929)