England
Middlesex
Limehouse
Jennings, Helen Tremlett  (1836 - 1924)