Australia
VIC
Melbourne
Frankston
Smith, Lillie  (1893 - 1973)