England
Oxfordshire
Oxford
Headington
Boddington, Amelia Maria  (1903 - 1991)
Edwards, Alfred Jeffrey  (1917 - 2014)
Manley, Nora Joan  (1921 - 2006)