England
Warwickshire
Stratford on Avon
Talbot, Emily Mary  (1908 - 1986)