England
Surrey
Maldon
Collis, Frank James  (1907 - 1977)
Collis, Vashti Emily  (1903 - 1988)
Welch, Edwin Christopher James  (1908 - 1998)