England
Utah
Salt Lake
Salt Lake City
Harrington, Thomas  (1790 - 1878)