Scotland
Midlothian
Leith
Morton, Maryann  (1848 - 1927)