Australia
WA
Plantagenet
Mount Barker
Bashford, Roy  (1922 - 2013)