USA
Ohio
Athens
Athens
Ward, Thelma A  (1906 - 1987)