USA
Pennsylvania
Mifflin
Derry
Whiffen, Percy Edward  (1875 - 1942)