USA
Idaho
Madison
Rexburg
Smith, Fredric  (1859 - 1935)