USA
Pennsylvania
Luzerne
West Wyoming
Worthington, Carl Martin  (1897 - 1963)