USA
Maine
Sadagahoc
Bath
Sewell, Sarah  (1750 - 1816)