England
Devon
Stokeinteignhead
Endle, Michael  (1592 - 1660)
Endle, Michael  (1621 - )
Endle, Richard  (1632 - 1694)