USA
Idaho
Bannock
Pocatello
Hamp, Ezra Thomas  (1855 - 1922)