Australia
NSW
Picton
Moore, Stella Gladys  (1895 - 1968)